Kontakty

I.H.S.V. spol. s r. o.

Búdková cesta 26,

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 50081331

 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 107863/B.

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Späť do obchodu